Project for JinDongZhe

Cancelado

Descripción

Xin chào JinDongZhe, tôi đã xem hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của tôi. Chúng ta có thể thảo luận chi tiết qua tính năng chat.

Habilidades: Algoritmos, Programación en C++, Ingeniería, Java, Mathlab y Mathematica

Ver más:

ID de proyecto: #12151850

1 freelancer está ofertando un promedio de $50 para este trabajo.

JinDongZhe

Được thuê bởi Người thuê

$50 USD en 3 días
(99 comentarios)
6.5