Projects Directory : Custom'owy proces logowania Prestashop / Customize Prestashop login process - Custom-drawn portrait (Monochrome) for trindaz #1